4.7 3 votes
ثبت امتیاز به این رمان

دانلود رمان رمان تونل خوشبختی (جلد اول)

خلاصه رمان رمان تونل خوشبختی جلد اول :

رمان راجب سه تا دختر هست که یازده ساله باهم رفیقن و میان به شیراز که برای خودشون خانم دکتری بشن، اما متوجه میشن که کنار خوابگاهشون یه خوابگاه پسرونه هم وجود داره و…
طی اتفاقاتی با سه تا پسر برخورد می کنن که تو خوابگاه بغلی ساکنن.
حالا هر کدوم از این اکیپا سر مسایلی کنجکاو میشن برن و به پشت خوابگاه نگاهی بندازن.
اما همین کنجکاوی کاری می‌کنه که اینا پاشون به یه تونل باز بشه.
تونلی که تو ی سرش این شش نفر قرار دارن و تو سر دیگش …
خوشبختی.

پیشنهاد ما :

قسمتی از متن رمان رمان تونل خوشبختی :

ابا:اخه عزیز من اونا که هر کدوم پول جیب خودشون و میخورن اون
از اون رویا که ی سره تو اون اریشگاه داره کار میکنه اونم از پونه که
هر روز با سیصد چهار صد تا بچه طرفه اونوقت تو چی کار میکنی
؟؟هیچی
میشینی خونه ..


مامان:میشینم ؟؟میشینم؟؟؟این همه کار تو خونه ریخته کجا میشینم…
بابا:اها ؛واال تا اون دختره بیچاره ی من بود که تمام کارای خونه هم رو
دوش اون بود ..
االنم که نه سر و وضع خونه درست حسابیه ،نه غذای درست حسابی
درست میکنی ؛تو بگو من چیکار باید میکردم که نکردم ؟ی سره دارم
جیب تورو پر میکنم جیب پسرعالفتو پر میکنم جیب خانواده تو پر
میکنم ..


تنهایی ،تو که نمیذاری اون پسرت به خودش زحمت بده تا بوده دخترم
کمک دستم بود اما اوناچی ؟؟حامد که کار درست حسابی داره ،زن و
بچشم که هردو کار میکنن… دانلود رمان تونل خوشبختی
ساالرینا چی؟؟پنج نفرن ،زن و شوهر هیچ از اون دختر بزرگش گرفته
تا پسر 15 ،14سالش دارن خرجی میارن …
حاال ما…
با دیدن من که به چارچوب در تکیه داده بودم حرفش و قطع کرد..
مامانم و پس زد و اومد سمت من و بغلم کرد…
بابا:دختر قشنگم تو کی اومدی؟؟
+خیلی وقت نیست. 

دانلود رمان تونل خوشبختی :

مامانمم اومد سمتم و بغلم کرد.
مامان:چرا خبر ندادی میای؟شام درست نکردم..
+هوس ماکارونی کردم ،اماده میشه مگه نه؟
مامان:اره عزیزم اماده میشم..
مامان به سمت اشپز خونه رفتو بابا هم میخواست ساکم و ببره تو اتاقم
که نذاشتم ..


+خودم میبرم سبکه..
بابا با ی لبخند به سمت مبل میره و اونجا میشینه..
منم ساکم و بر میدارم و به سمت اتاقم میرم ..
لباسامو با ی بلوز شلوار عوض کردم و جلو  اینه قدیم وایستادم ..
موهای بلند لخت مشکیمو که تا زیر باسنم میرسید شونه زدم و
همونجوری ولش کردم ..
قیافم بد نبود، ولی خب قیافه بچه ها رو بیشتر میپسندیدم..
از کل قیافم بیشتر از لبام خوشم میومد..
بیرون رفتم و پیش بابام نشستم ..


دستاش تاون زده بود و با دستمال بسته بود ..
باید تو این ی هفته که اینجاام ی سر به سالن بزنم ..
تو کارتم پول دارم ولی بهتر که ارمان فکر کنه پولی که میدم همش از
کار تو اون سالنه.. 

دانلود رمان تونل خوشبختی رایگان :

مامان هم بعد از اینکه غذارو گذاشت اومد و پیش ما نشست و به
خاطرات من که برا بابا تعریف میکردم گوش داد..
ارمانم بعد یکی دو ساعت اومد و از دیدن من تونل خوشبختی خیلی تعجب کرد…
ولی چیزی که باعث شد من خیلی خیلی تعجب کنم اخالق ارمان بود که
از اون موقع که رسید تا اخر شب کنارم نشسته بود و مدام قربون صدقه
ام میرفت..


من مطمعنم بوی
پول به دماغش رسیده ،مگرنه این اخالق از ارمان بعید
بود…

تو خواب ناز بودم که با ی صدایی که شبیه عر عر بود بیدارشدم ..
ولی خب اونقدر چشمام سنگین بود که نتونم بازشون کنم..
اون خره هم ی سره زیر گوش من ناله میکرد..
-بیدارشو ارام، بیدار شو تورو خدا،ارااااام…
+هن ؟تو دیگه کی هستی…
-بسم هللا الرحمان الرحیم با عرض سالم و خسته نباشی خدمت همه
شنوندگان عزیز ،..
من ی پرندم ارزو دارم تو بیدار بشی..

دانلود رمان تونل خوشبختی pdf :

+زهرمار ،پگاه تویی؟؟
پگاه:نمیدونم خودت چی فکر میکنی..
چشامو باز کردم و زل زدم بهش ..
+خود خرتی..
-مرسی واقعا که شناختی..
+خوایش میکنم کاری نکردم که اجوووو این حرفا چیه.
-بسته بسته ،پاشو برو ی ابی به سر و روت تونل خوشبختی بزن تو حال منتظرم…
پگاه از تو اتاقم بیرون رفت و منم بلند شدمو جامو مرتب کردم و یکمم
سر و وضع مو و لباسامو درست کردم ،تا مثل جنگلی ها نباشم..


از اتاق بیرون رفتم … دانلود رمان تونل خوشبختی
مامان داشت صبحونه اماده میکرد و ارمانم سربه سر پگاه میزاشت و
حرصش میداد..
سالم بلندی کردم که فقط از مامان جواب شنیدم ..
رفتم سمت دستشویی و بعد از انجام عملیات مد نظر ابی به سر و روم
زدم و بیرون اومدم…
مثل اینکه ارمان تازه منو دیده بود چون گفت:بچه بودی سالم میدادی
ارام خانم..


+بزرگ شدم یاد گرفتم به هر کسی ی بار سالم کنم اقا ارمان…
ارمان خواست چیزی بگه که مامان صدامون کرد بریم صبحونه..
بدون توجه به ارمان و پگاه پیش مامان رفتم و سر سفره نشستم…

نام رمان: تونل خوشبختی
نویسنده: نسترن قره داغی
ژانر: عاشقانه
تعداد صفحات: 556
دانلود نسخه pdf
حذف رمان/ مغایرت با قوانین
آموزش دانلود
کانال و گروه تلگرام
پیج اینستا گرام
اپلیکیشن

دانلود رمان تونل خوشبختی

دانلود رمان رمان تونل خوشبختی , رمان رمان تونل خوشبختی , رمان رمان تونل خوشبختی pdf , رمان رمان تونل خوشبختی apk , رمان رمان تونل خوشبختی ایفون , رمان رمان تونل خوشبختی اندروید , رمان تونل خوشبختی , دانلود رمان عاشقانه رمان تونل خوشبختی , رمان عاشقانه رمان تونل خوشبختی ,