3.9 14 votes
ثبت امتیاز به این رمان

دانلود رمان تو فقط مال منی

خلاصه رمان تو فقط مال منی :

دانلود رمان تو فقط مال منی بصورت کاملا رایگان. برای حمایت از ما عضویت کانال تلگرام و کامنت فراموش نشه ❤️😉

در مورد دختریه که سر یه قرارداد مجبوره با رییس شرکت مقابل ازدواج سوری کنن. اونا باهم ازدواج میکنن و مثل دوتا دوست زندگی میکنن تا اینکه….

پیشنهادات :

قسمتی از متن رمان تو فقط مال منی :

_بریم. باهم به سمت اتاق کنفرانس رفتیم. نشستیم که مدیر شرکت مقابل
گفت :خب خانم مشر ی فکر میکنم شما الان باید متاهل باشید درسته؟
_بله.
_خب خدارو شکر. خو شحالم که راره همچین شرکت بزرگی با ما در ارتباط
باشببه. اول اینکه بهتون تبریک میگم که مزدوج شببدید و اینکه میتونیم رار داد
رو ببندیم.
_بله. بعد از چند تا ام از و یکم حرف زدن توی کارم موفه شدم.
همه رفتن فقط من موندم و امیر.

_خب الان رار داد بسته شد. کی بیام محظر؟
امیر _ ما توی این چند مدت حتی بار هم همدیگه رو ندیدیم. اون و ت
میخوایم به خانواده هامون بگیم برای چی میخوایم جدا شیم؟
_حرفت در سته. ولی من نمیخوام بعد از طلاق گرفتن همه منو به چ شم یه زن
مطلقه نگاه کنن.

امیر _ما راره مثل دوتا همخونه کنار هم زندگی کنیم. فقط جلوی خانواده
هامون میشیم زن و شوهر. متوجه ای که؟
_بله. ولی بعد ازدواج فقط یک ماه کنار هم زندگی میکنیم ولی بعدش طلاق.
امیر _باشه.
و زیر لب گفت _کاری میکنم عاشقم شی. تو فقط مال منی.
خیلی آروم گفت ولی من شنیدم. و تو بهت حرفش موندم. یعنی چی که کاری
میکنم عاشقم شی؟ تو فقط مال منی؟ این چی میگه؟ هووووووف بیخیال رزا.
امیر _خب دیگه من برم.

 

_بری که بر نگردی
امیر _نترس تا حلوای تورو نخورم نمیرم.
_مگه من گفتم بمیر؟
امیر _هرچی. خداحافظ. و رفت. خله پسره. منم پاشدم که برم خونه.
تو راه بودم که گوشیم زنگ خورد. رادین بود. هوف.
_هااااا؟

دانلود رمان تو فقط مال منی

رادین _بگو جان.
_بادمجان . بگو.
رادین _ناهارخونه ی عمو آرش هسببتیم. خواسببتم بگم بیا اینجا. به امیر هم
زنگ زدم گفتم بیا. برو خونه امیر میاد دنبالت.
هیف که باید نقش بازی کنم

_باشه. فعلا.
رادین _فعلا.
رفتم خونه و یه دوش گرفتم. لباسبمو با یه شبلوار کرم و مانتوی هوه ای عوض
کردم شال کرمم رو سرم کردم و کفش اسپرت قهوه ایم رو پوشیدم و رفتم پایین
از در زدم بیرون که یه کوپه مشکی جلو پام ایستاد شیشه دودی بود خواستم
بزنم لهش کنم که شبیشبه اومد پایین و امیر ظاهر شبد اعه این مگه ماشبینش
سوزوکی نبود؟ وا
امیر _نمیخوای سوار شی؟
سوار شدم اونم به طرف خونه ی عمو آرش حرکت کرد. از ماشین پیاده شدیم
و رفتیم داخل.
زنعمو ساحل _سلام دخترم خوش اومدی.
_مرسی زنعمو.

 

زنعمو _سلام آ ا امیر شما هم خوش اومدین. بفرمایید.
بعد از سلام و احوال پر سی رفتیم ن ش ستیم پیش بقیه که بابا گفت :امیر جان
خانواده خوبن؟
امیر _سلام دارن خدمتتون.
رادین _امیر بپر بیا بیرون کارت دارم.
اینا چقدر باهم دوست شدن.

تو همین فکر ها بودم که یهو دیدم خانواده امیر هم اومدن. اینا اینجا چیکار
میکنن؟

دانلود رمان تو فقط مال منی

بعد از سلام و احوال پرسی اومدن نشستن. النا اومد کنارم
_الی اینجا چه خبره؟
النا _نمیدونی؟
_چیرو؟
النا _مثل اینکه عموت گفته چون من توی عقد رزا نبودم،امروز بیاین اینجا در
مورد عروسی حرف بزنیم.
_جدیییی؟؟؟؟؟؟
_نه پس.
بابا _ما تصمیم گرفتیم عروسی بشه هفته ی دیگه که تولد رزا جونه
مامان _آخه اینقدر زود؟ جهیزیه چی میشه پس؟
بابا _اونم درست میشه.
زنعمو _دلارا جان منم کمکت میکنم زودتر تموم میشه.
مامان _باشه حرفی نیست.

 

مریم جون _آ ا عروس و داماد نظر ندادن کهههههه.
امیر _من حرفی ندارم. ببینید خانمم چی میگه
ووووووی گفت خانمم.
وجی _گفت که گفت. که چی؟ _هیچی. بیخی.
مامان _رزا با توام هااااااا. نظرت چیه؟
_هان؟ آهان آره باشه.

یهو همه زدن زیر خنده.
آرشا _رزی راستشو بگو. به چی فکر میکردی؟
_امم. هیچی بیخیال.
دوباره همه خندیدن. دیوانه ها.

دانلود رمان تو فقط مال منی

بابا جون _پس مبارکه. به سلامتی. خب دیگه ما بریم.
زنعمو _کجا؟ ناهار بمونید مریم جان.
مریم جون _مرسببی عزیزم. ما باید بریم. بالاخره اونا هم رفتن.ولی امیر موند.
ماهم رفتیم و ناهار خوردیم. و با زهرا و زهره )بچه های عمو آرش( رفتیم توی
اتاق.
زهره _بچه ها. بریم پایین بگیم جرعت حقیقت بازی کنیم باشه؟
_ایووووول. بریم.
باهم دوباره رفتیم پایین.

 

زهرا _بچه ها بیاین جرعت حقیقت.
رادین _زن من نیست که.
_خب میخواستی بیاریش.
امیر _اشکال نداره رادین. عوضش زن من هست.
باهم بازی رو شروع کردیم. اولش آرشا چرخوند که به خودش و زهرا افتاد.
آرشا _جرعت یا حقیقت؟
زهرا _جرعتتتتت.
آرشا _پاشو بر*ق*ص برامون…

نام رمان: تو فقط مال منی
نویسنده: مهلا عمرانی
ژانر: عاشقانه , کلکلی
تعداد صفحات: 77
منبع : –
دانلود نسخه pdf
دانلود نسخه اندروید apk
درخواست حذف رمان
آموزش دانلود
کانال تلگرام
گروه تلگرام
پیج اینستا گرام
اپلیکیشن

دانلود رمان تو فقط مال منی

دانلود رمان ,دانلود رمان تو فقط مال منی , رمان تو فقط مال منی , رمان تو فقط مال منی pdf , رمان تو فقط مال منی apk , رمان تو فقط مال منی ایفون , رمان تو فقط مال منی اندروید , تو فقط مال منی , دانلود رمان عاشقانه تو فقط مال منی , رمان عاشقانه تو فقط مال منی ,