4.5 2 votes
ثبت امتیاز به این رمان

دانلود رمان سهم من از تو دوری

خلاصه رمان سهم من از تو دوری :

دانلود رمان سهم من از تو دوری بصورت کاملا رایگان. برای حمایت از ما عضویت کانال تلگرام و کامنت فراموش نشه ❤️😉

این رمان در مورد دختر زیبایی به نام ونوس است که تازه در یک شرکت مشغول به کار شده است. رابطه ی عاشقانه عمیقی بین ونوس و آروین(پسر رئیس شرکت)برقرار می شود اما همه چیز با ورود پدر آروین،عماد به هم می ریزد
و ونوس مجبور به ازدواج با عماد می شود تا اینکه…

پیشنهادات :

قسمتی از متن رمان سهم من از تو دوری :

چند وقت بود به کل رفتارم عوض شده بود!
آروم گفتم:
_آره بابا!
چند ثانیه مکث کرد و بعد با صدایی که معلوم بود
خوشحاله گفت:
_الان میام.الان میام دخترم.
کف دستم یخ زده بود.
چند حس متفاوت با هم داشتم!
هیجان.
خوشحالی.
و یک عالمه سوال که توی سرم بود و فقط بابا می تونست
جوابش رو بده!
فقط بابا می تونست معادله های توی ذهنم رو حل کنه!
برگشتم و به عقب نگاه کردم.

آروین توی ماشین بود.نگاهم رو که سمت خودش دید دستی
برام تکون داد.
همیشه همراهم بوده و هست!
تنهه کسی که هر دقیقه پیشم بوده.
لبخندی به روش زدم و باز سمت در برگشتم.
بعد از چند دقیقه در باز شد با دیدن بابا خواستم حرفی بزنم
که توی آغوشش فرو رفتم!

دست هاش که دورم حلقه شد قطره اشکی از چشمم
چکید…و این مقدمه ای بود برای بقیه ی اشک هام!
ازم جدا شد و دست رو روی چشم هام کشید.
_چرا گریه می کنی دخترم؟

می دونستم چیزی بگم باز گریه ام می گیره.
پس ترجیح دادم ساکت باشم!

دانلود رمان سهم من از تو دوری

_چیزی شده؟برای کسی اتفاق افتاده؟
سری به نشونه ی نفی تکون دادم که باز گفت:
_پس چرا گریه می کنی؟
هق زدم و میون گریه بریده بریده گفتم:
_دلم…دلم براتون تنگ شده!
غمی توی چشم هاش بود که حال بدم رو بدتر می کرد!
_بیا تو عزیزم…بیا تو گلم.
حس می کردم صداش می لرزه…
ولی چرا؟
خوب بعد از مدت ها من رو دیده بود.
شاید به خاطر همین!
نگاهی به دور و ور انداخت و گفت:
_تنها اومدی؟
یعنی می گفتم با آروین اومدم؟
اونوقت نمی گفت شوهرت کجاست؟

نمی گفت کجاست که تو با پسرش اومدی؟
آروم گفتم:
_آره…تنها اومدم.
بهتر بود.کم تر سوال پیچ می شدم.

_پس شوهرت؟
براب عوض کردن جو گفتم:
_میشه بریم تو حرف بزنیم؟
_آره آره.
اشاره کرد اول من برم و بعد خودش اومد و در رو بست.

دانلود رمان سهم من از تو دوری

به پشتی تکیه دادم که بابا گفت:
_چایی یا آب میوه می خوری عزیزم؟
لبخندی زدم و گفتم:
_هیچی…اومدم خودت رو ببینم.

_آخه نمیشه که.
_نمی خواد زحمت بکشین تعارف که نداریم بابا.بشینین
خودتون رو خسته نکنید.
سری تکون داد و اومد و رو به روام نشست.
نگاهی به سرتاسرخونه انداختم.
هیچ تغییری نکرده بود خونه.
درست مثل روزهای اول بود!
مثل روزهایی که از این خونه رفتم!
نفس عمیقی کشیدم.
من زندگی توی این خونه رو به زندگی توی قصر
عمادخان ترجیح می دادم.
لااقلش اینجا آرامش داشتم.

اینجا انقدر مشکل نداشتم.
انقدر عذاب نمی کشیدم.

با صدای بابا از فکر بیرون اومدم و نگاهش کردم؛
_خوب نگفتی…شوهرت کجاست؟

دانلود رمان سهم من از تو دوری

بدم می اومد وقتی من و عمادخان رو یکی می دونستن!
بدم می اومد از هر چیزی که من رو بهش ربط بده!

_کار داشت نتونست بیاد…معذرت خواهی هم کرد.
سری تکون داد و دیگه چیزی نگفت!
بعد از چند دقیقه سکوت روشکست و با صدای آروم گفت:
_از زندگیت راضی هستی؟
باید راضی بودم؟
باید راضی می بودم که با یه پیرمرد ازدواج کردم؟

فقط می خواستم خالی بشم!
_خستم بابا…فقط یه سوال دارم،چرا؟چرا مجبورم
کردین؟چرا زندگیم رو تباه کردین؟چرا نمیگین این راز
چیه که من رو مجبور کردین؟چرا نمیگین و راحتم نمی
کنین؟
دستی به صورتش کشید و سرش رو زیر انداخت.
_نمی تونم ونوس!

شرمنده اش کرده بودم!
اینهمه زحمت کشیده بود برام و من صدام رو بالا می
بردم؟
ولی تا نمی فهمیدم این راز چیه آروم نمی گرفتم!

_لطفا بابا…هر دقیقه دارم دیوونه تر میشم…که فقط بفهمم
چرا؟چرا من؟عمادخان از کجا یهو پاش تو زندگیمون باز
شد؟کی شد آشنای شما؟چرا فکر می کردین با کسی که
همسن خودتونه خوشبخت میشم؟
واقعا می تونستم خوشبخت باشم؟
نمی تونستم!
من نمی تونستم از این ازدواج اجباری راضی باشم!
زندگی مثل رمان نبود که ازدواجم اجباری باشه و آخرش
خوش باشه و عاشق هم بشیم!
_متاسفم ونوس!
خشم سرتاسر وجودم رو فرا گرفت!
با خشم از جام بلند شدم که بابا ترسیده بلند شد.
می دونست دیوونه گی های من چطوره!
جوری که اگه عصبی می شدم حتی خودم رو هم نمی
شناختم!

نام رمان: سهم من از تو دوری
نویسنده: مبینا.م
ژانر: عاشقانه،غمگین
تعداد صفحات: 613
منبع : –
دانلود نسخه pdf
درخواست حذف رمان
آموزش دانلود
کانال تلگرام
گروه تلگرام
پیج اینستا گرام
اپلیکیشن

دانلود رمان سهم من از تو دوری

دانلود رمان ,دانلود رمان سهم من از تو دوری , رمان سهم من از تو دوری , رمان سهم من از تو دوری pdf , رمان سهم من از تو دوری apk , رمان سهم من از تو دوری ایفون , رمان سهم من از تو دوری اندروید , سهم من از تو دوری , دانلود رمان عاشقانه سهم من از تو دوری , رمان عاشقانه سهم من از تو دوری ,