فوریه 2021

قصه صوتی کودکانه آهو کوچولو

By admin|2021-02-14T21:25:42-01:00فوریه 14th, 2021|بخش کودک|

یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود توی یک جنگل سبز چند تا آهو با بچه هایشان زندگی می کردند .بچه های عزیز هر وقت که آهو خانم برای بچه هایش غذا تهیه می کرد و می آورد که بین آنها تقسیم کند یکی از بچه هایش به نام دم قهوه ای میگفت : من بیشتر می خوام .آهو خانم می گفت : آخر عزیز دلم باید به اندازه ای که می توانی بخوری ، و برداری اگر بیشتر برداری نیمه خور و اسراف می شود . ولی آهو کوچولو گوشش بدهکار نبود . یک روز که با برادرش د نبا ل رنگین کمان می گشت تا سر رنگین کمان را پیدا کند و بگیرد ، یک سبد میوه که شاید انسانها آنجا ، جا گذاشته بودند را دید که ریخته شده روی زمین . …

قصه صوتی کودکانه اسراف نکردن

By admin|2021-02-14T21:17:16-01:00فوریه 14th, 2021|بخش کودک|

کی بود یکی نبود. یه پسر کوچولو بود که خیلی به تمیزی و نظافت اهمیت میداد.همیشه قبل و بعد از هر غذا دستاشو میشست.اون همیشه مسواک میزد .هفته ای دوبار هم میرفت حموم😍 ولی گل پسر ما توی این کاراش یه چیزی رو رعایت نمیکرد.اونم صرفه جویی در مصرف آب بود. یه روز مامانش درحالی که سفره شام رو پهن میکرد پسر کوچولو رو صدا کرد که بیاد شام بخوره. پسر کوچولو هم رفت که دستاشو بشوره. بابای پسر کوچولو هم پشت سرش،ایستاده …

Go to Top